הלוואה ברישום הערת אזהרה

כאשר מבצעים עסקה במקרקעין, כלומר רכישה או קניה של נכס, יש לבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

המטרה של צעד זה היא להעביר את מלוא הזכויות בטאבו מהמוכר אל הקונה, בד בבד עם העברת התשלום למוכר.

כצעד ביניים, לפני השלמת העסקה, נהוג לבצע רישום הערת אזהרה.

 

במקביל עם צעד זה, כאשר הרוכש זקוק להלוואה לצורך ביצוע הרכישה, נהוג לבצע רישום של הערת אזהרה גם לטובה המלווה.

מדובר, אם כן בפתרון המכונה הלוואה ברישום הערת אזהרה. 

מהי בדיוק אותה הערת אזהרה? את מי היא מזהירה ומדוע? מפני מה קיימת דרישה לאותו רישום של הערת אזהרה?

 

 

מניעת רישום עסקאות כפולות

כאשר הערת האזהרה נרשמת במהלך הצעדים הנדרשים למכירת נכס כגון דירה, 

מטרתה היא זאת: למנוע את מכירתו של הנכס לגורם אחר, שאיננו הקונה שלטובתו נרשמה ההערה. 

ההערה נועדה לספר לכל מי שאולי מתעניין בנכס, שהוא כבר איננו נמצא בשוק החופשי.

הגם שלא הושלמה העברת הבעלות, הרי שנעשים צעדים לביצוע העברה שכזאת. 

נהוג לתאר מצב זה גם באופן הבא – הערת האזהרה מהווה התחייבות להשלים את העסקה 

בין צד א’ לצד ב’ ובו בזמן להימנע ממכירת הנכס למישהו אחר, צד ג’ כלשהו. 

אבל כאשר הרוכש (צד ב’) זקוק להלוואה לרכישת הנכס, תירשם הערת אזהרה 

גם לטובת הבנק או כל גוף אחר שמלווה כסף לביצוע הרכישה.

 

 

לא רק למשכנתא

חשוב להדגיש כי הלוואה ברישום הערת אזהרה עשויה להיות משכנתא (הלוואה לרכישת נכס), אבל זו עשויה להיות גם הלוואה מכל סוג שהוא, הלוואה לכל מטרה. 

כאשר מדובר במשכנתא, הבנק המלווה יבקש ביטחונות לטובתו, כאשר אחד מהם הוא רישום הערת האזהרה (במקביל להערה שנרשמה לטובת הרוכש).

זאת, עד שתושלם העברת הבעלות. לאחר מכן יהיה אפשר לרשום ביטחון חזק יותר – מהלך שנקרא רישום משכנתא.

 

אגב, כל רישום של הערת אזהרה כרוך בתשלום אגרה. 

אז לסיכום – הערת אזהרה נדרשת, אם כן, כדי למנוע עסקאות לא רצויות בנכס, הן מבחינת מלווה והן בחינת רוכש מובטח.

צור קשר להתייעצות ללא התחייבות: 077-5590129 | 054-7394410

עד היום עזרנו למאות משפחות, אנחנו בטוחים שנוכל לעזור גם לך!