איך מקבלים הלוואה?

הלוואת בית מניב, או בשמה בארה”ב Reverse Mortgage, רעות השקעות הינה מכשיר פיננסי, 

שפותח במטרה להתמודד עם המחסור במשאבים כלכליים כתוצאה מן העלייה המתמדת בתוחלת החיים והרצון לשמור על איכות החיים. 

הלוואת רעות השקעות נהנית מתמיכתם של גורמים ממשלתיים וציבוריים בארץ ובעולם. 

הלוואת בַּית מניב היא הלוואה שבה נכס המגורים משמש ביטחון ואין צורך בתשלום החזרים שוטפים. 

 

תקופת ההלוואה אינה מוגבלת בזמן והיא נפרעת רק כאשר הלווה הפסיק להתגורר בביתו דרך קבע מכל סיבה שהיא, 

לרבות פטירה, או כשהלווה מבקש לפרוע את ההלוואה. פירעון מוקדם, מלא או חלקי, אינו מלווה בכל קנס או עמלה. 

ההלוואה נפרעת בתשלום אחד: קרן ההלוואה, בתוספת כל יתרת הפרשי ההצמדה, הריבית ושאר התשלומים המגיעים רעות השקעות. 

הלווה או יורשיו יכולים לפרוע את ההלוואה באמצעות מכירת הדירה או בכל אמצעי אחר.

 

אם התמורה שהתקבלה ממכירת הדירה עולה על סכום ההחזר, תישאר היתרה בידי הלווה או יורשיו. 

לעומת זה, ללווה מובטחת הגנה מלאה מפני ירידת ערך הבית. חברת בַּית מניב מתחייבת ללווה כי אם סכום החזר ההלוואה גבוה משווי הנכס, 

היא לא תדרוש את פירעון ההפרש מהלווה או ממי מטעמו, לרבות יורשיו. 

 

הלווה ממשיך להחזיק בביתו כבעל הנכס לכל דבר על כל הזכויות והחובות הנובעות מכך 

וללא חשש שייאלץ לעזוב את ביתו או למכור אותו בניגוד לרצונו. גובה ההלוואה נקבע על פי גיל הלווים ושווי דירת המגורים, 

והוא יכול לנוע בין כ- 15% ל-50% משווי הנכס ומכל מקום לא יותר מהסכום בשקלים השווה ל- 500,000 דולר ארה”ב. 

כדי לקבל את ההלוואה אין צורך בפוליסת ביטוח חיים וגם לא בבדיקות רפואיות או אחרות; די שהלווה הוא בעל הנכס. 

ההלוואה כרוכה בתשלום דמי הקמה ומקדמה בגין שירותים שוטפים, ואלו מקוזזים מסכום קרן ההלוואה שתועמד ללווה ביום הביצוע. 

 

איך מקבלים את ההלוואה?


ראשית בדקו אם ברצונכם להוסיף ולגור בביתכם לאורך זמן. זכרו כי ההלוואה נועדה לטווח ארוך. 

לאחר שתחליטו כי ברצונכם לשמוע פרטים נוספים, פנו ליועצי רעות השקעות באמצעות מוקד הלקוחות או ישירות ליועץ שבאזור מגוריכם. 

יועצי רעות השקעות, מומחים בתחום שעברו הכשרה מיוחדת, ישמחו להיפגש עמכם בביתכם או בכל מקום שתבחרו 

ולפרט לפניכם את מלוא המידע על ההלוואה ועל תהליך קבלתה. 

 

לאחר שיבדוק את נתוני הגיל ואת דירת המגורים על פי הקריטריונים של החברה, 

יתאים לכם היועץ את ההלוואה ויפרט לפניכם את הסכום שתוכלו לקבל לפי שווי הדירה, את התנאים, העלויות, ואת זכויותיכם וחובותיכם כלקוחות. 

 

יועצי החברה יעמדו לרשותכם בכל עת ואף יעודדו אתכם לשתף בהחלטה בני משפחה 

וכן מומחים ויועצים חיצוניים – עד שתהיו מצוידים בכל המידע הדרוש לקראת התקדמות בתהליך קבלת ההלוואה. 

השלב הבא לאחר שתודיעו על רצונכם בהמשך התהליך הוא הזמנת שמאי. יזמין עבורכם את השמאי שתבחרו מרשימת השמאים המאושרים. 

 

לאחר קבלת השמאות תיקבע פגישה ובה יימסרו לכם הפרטים בדבר גובה ההלוואה שתוכלו לקבל. 

בפגישה זו יציג לפניכם היועץ את הסכם ההלוואה ויעבור עמכם על כל פרטיו ויפרט אילו מסמכים נלווים עליכם להמציא כדי לחתום על הסכם ההלוואה. 

 

ההסכם ביניכם ובין החברה ייחתם בנוכחות עורך דינכם. לאחר החתימה תעמוד לכם הזכות להתחרט 

ולבטל את ההלוואה בתוך פרק זמן של 21 יום ללא כל חיוב כספי. עם המצאת כל המסמכים הדרושים יועבר הכסף לחשבון הבנק שלכם. 

ההלוואה תינתן על ידי חברת בית מניב, חברה בת בבעלות מלאה של רעות השקעות.