הלוואות – משכנתא

בשעה טובה החלטתם לרכוש דירה. מדובר בצעד כלכלי משמעותי, רכישת דירה היא לרוב רכישה הגדולה ביותר שתעשו בחייכם, 
ובדיוק לשם כך אתם צריכים משכנתא. אך איזו משכנתא? ובאילו תנאים? כאן כבר קל להתבלבל. כאן כבר צריך מומחה, 
וכאן כבר אנחנו עומדים לשירותכם. נדאג שירוצו בשבילכם. למה לכם להתעסק עם בירוקרטיה, לרוץ לכל מיני מוסדות ולאבד ימי עבודה? 
כחלק משירותי החברה נבצע עבורכם את כל ה”טופסולוגיה” וננחה אתכם צעד עד קבלת המשכנתא.
 

משכנתא – כל המידע

משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, עפ”י רב, שהערובה להחזרתה הוא שעבודו של הנכס בגינו נלקחת ההלוואה. 
משכנתא ניתנת לתקופה של עד 30 שנה בשיעור של ריבית נמוכה יחסית, כששיעבודו של הנכס מסתיים עם התשלום האחרון לטובת המשכנתא. 
 
בישראל קיימים 9 בנקים המוגדרים באופן מובהק כבנקים למשכנתאות. בנוסף, קיימים 2 בנקים מסחריים המספקים שירותי משכנתא. 
 
הבנקים המספקים משכנתא הפועלים בישראל הם: בנק משכן, בנק דיסקונט למשכנתאות, בנק טפחות, הבנק הבינלאומי למשכנתאות, בנק לאומי למשכנתאות, בנק אדנים, בנק עצמאות, בנק ירושלים ובנק כרמל. בנוסף מספקים שירותי משכנתא גם בנק מרכנתיל ובנק אגוד.
 

קבלת אישור מידי מהבנק עבור משכנתא

יועץ המשכנתאות ברעות הוא זה האחראי למסור לכם את מגוון אפשרויותיכם בגין משכנתא, הווה אומר: מסלולים שונים, תנאים שונים, החזרים חדשיים בשיעורים שונים, תקופות הלוואה שונות וכדומה. 
 
עליכם לקבל מהבנק אישור עבור נטילת משכנתא. קבלת האישור ובחירתו של הבנק ממנו אתם מעונינים ליטול משכנתא הם הצעד הראשון בתהליך לקיחת משכנתא.
 
באם ינתן לכם אישור מהבנק, יכלול האישור את הסעיפים הבאים: 
1. תקרת הסכום שאושר לכם ע”י הבנק עבור משכנתא (משמע- הסכום המקסימלי העומד לרשותכם מהבנק להלוואה).
2. על האישור לכלול את התנאים המוצעים לנטילת משכנתא: פירוט על מסלולי המשכנתא, אופן גביית הריבית ושיעורה.
3. תנאי האישור הנדרשים ע”י הבנק: אם בטחונות ו\או אישורים מיוחדים.
4. על המסמך שתקבלו צריך להיות מצוין יום כניסתו לתוקף של האישור בגין משכנתא.
5. שיעור הריבית שיוצע לכם מהבנק עבור משכנתא צריך להיות תקף ל-12 יום לפחות עפ”י חוק.
 

מסלולי משכנתא

1. משכנתא במתכונת הלוואת גישור:הלוואת גישור עבור משכנתא הינה הלוואה לתקופה קצרה יחסית, כלומר פירעון של עד שנתיים מיום קבלת ההלוואה. 
ההלוואה במסלול משכנתא זה תיפרע בבבת אחת, משמע בסכום חד פעמי בסוף התקופה שנקבעה לפירעון. 
ההלוואה במתכונת זו של משכנתא תיפרע בתוספת של ריבית, הצמדה וסכום הקרן המקורי. 
 

2. מסלול משכנתא בזכאות פועלים: משכנתא במסלול זה מיועדת ללקוחות וותיקים של הבנק בו אתם מעונינים לקחת משכנתא. 

עיקרה של תכנית משכנתא זו היא ריבית פחותה עבור החלק שנלקח בתכנית צמודה למדד.

קביעת שיעור הסכום שזכאי להטבה בריבית היא על סמך נקודות שנצברו בבנק בהתאם למשך ורמת הפעילות בבנק בו נלקחת משכנתא. 

מדי פעם ניתן לדרוש מהבנק הערכה מחודשת של זכאותכם להטבה זו בגין משכנתא, במידה והיקף פעילותכם בבנק זה גדל. 

3. מסלול משכנתא משלמת:במסלול משכנתא זה זכאים אנשים שמנהלים תיקי השקעות בבנק החזרי ריבית 
בכפוף ליתרת תיק ההשקעות. החזרי הריבית בתכנית משכנתא זו מתקבלים כל רבעון אל חשבון העו”ש ממנו משולמים תשלומי המשכנתא. 
 
4. מסלול משכנתא ממתינה:עיקרו של מסלול משכנתא זה הינו תשלום חד פעמי בסוף תקופת ההלוואה עבור קרן ההלוואה. 
התשלומים החודשיים עבור משכנתא במסלול זה הם תשלומי הריבית בלבד. מסלול משכנתא זה הוא עד לתקופה של 10 שנים. 
 
5. מסלול משכנתא עם תחנות יציאה:במסלול משכנתא זה קיימות תחנות יציאה, עפ”י רב כל חמש שנים, 
בה הלווה רשאי לפרוע בסכום חד פעמי עד מחצית מיתרת החוב ללא עמלת פירעון מוקדם. 
משכנתא במסלול זה כרוכה בתשלומי ריבית גבוהים יותר מאשר משכנתא במסלול רגיל. 
* מסלולי משכנתא אלו הם חלקיים בלבד. מידע מלא על כל סוגי מסלולי המשכנתא הקיימים יש לקבל מהבנק בו אתם מתעתדים לנטול משכנתא.  
 

בטחונות עבור נטילת משכנתא

בטחונות הם בעצם שיעבוד המהווה ערובה עבור הבנק לפירעון מלא של ההלוואה ע”י הלווה. עפ”י רב יבדוק הבנק ממנו אתם נוטלים משכנתא 
שיעבודים בנכס בגינו נלקחת משכנתא. ישנם סוגים שונים של בטחונות:
 
1. שטר משכנתא: הנכס הוא בבחינת משועבד לבנק עד פירעון מלא של ההלוואה. 
הבנק ממנו נלקחת משכנתא ימציא את שטר המשכנתא. על השטר להירשם בלשכת רישום המקרקעין ולהיחתם בנוכחות עורך דין. 
על המצאת השטר חלה אגרה. 
 
2. מסמך התחייבות עבור רישום משכנתא: ההתחייבות היא בגין שיעבוד הנכס לטובת הבנק, ובגין החזרת הכסף שנלקח במידה ועיסקת הקנייה שלכם לא תתממש. 
גם כאן, תיחתם ההתחיבות בנוכחות עורך דין. 
 
3. שעבוד זכויות חוזה הקנייה של הנכס: הזכויות בנכס הן של הבנק עד לנטילת המשכנתא. 
תדרשו לחתום על חוזה המשכון ולרשום אותו ברשם המשכונות. הליך זה כרוך בתשלום אגרה.
 
4. אישור מאת רשם המשכונות שהנכס אותו אתם מתכוונים לרכוש ושבגינו נלקחת משכנתא, אינו משעובד. 
 
5. מתן יפוי כוח לבנק בגין משכנתא: פעולה זו אמורה להתבצע בנוכחות נוטריון. מסמך זה מאפשר לבנק לבצע פעולות בחשבונכם. 
 
6. הערכה של שמאי: פעולה זו מתבצעת כדי להבטיח לבנק שהנכס המשועבד מהווה ערובה טובה לבנק בגין ההלוואה.