הלוואת גישור

אם אתם לרכוש דירה וטרם מכרתם את דירתכם הנוכחית או שמא מכרתם את דירתכם הנוכחית 

וקיימים פערים בין מועד התקבולים מהמכירה לבין מועד התשלומים על הרכישה, 

רעות משכנתאות מציע לכם הלוואת גישור לתקופה של 25 חודשים, באחד משלושת מסלולי ההצמדה הבאים: 

1. הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה.
2. הלוואה צמודה לדולר ארה”ב/ יורו המבוססת על ריבית הלייבור והמשתנה מדי שלושה חודשים.
3. הלוואה לא-צמודה על בסיס ריבית ה”פריים”

בהלוואת הגישור משלמים תשלומים חודשיים של ריבית בלבד ובתום התקופה מחזירים את הקרן 

בצירוף הפרשי הצמדה עליה (למעט מסלול לא צמוד). למידע נוסף, אנא פנו לפקידי המשכנתאות שלנו בסניפי רעות השקעות

השארת תגובה