מהו פקטורינג ?

הפקטורינג הינה צורת מימון המקובלת בכל העולם מזה עשרות שנים.

המימון מבוסס על נכסי הפירמה (החייבים), ומהווה מקור אשראי חוץ בנקאי חשוב עבור עסקים בינוניים וקטנים. 

הפקטור רוכש את החובות הפתוחים של הפירמה, ומעניק לעסק מקדמה על חשבון תשלום עתידי שישלם החייב, תוך כדי הבטחת התמורה (ביטוח אשראי) וגביית החוב, וכל זאת בתמורה לתשלום עמלה וריבית בגין השימוש בכסף. 

הפקטורינג הינו פתרון מקיף המאפשר לחברות עסקיות להרחיב את תחום העיסוק שלהן, להתפתח ביציבות ולהגשים את יעדיהן מתוך תחושה של בטחון אמיתי והגנה מירבית. 

תחום הפקטורינג מוכר ומיושם בעולם העסקים ומהווה בסיס אמיתי למתן פתרונות פיננסיים מעל ומעבר לפתרונות בנקאיים סטנדרטים.

השירות מוצע לעסקים המוכרים מוצרים ושירותים בשוק הבינלאומי והמקומי ומאפשר להם להתמקד בליבת העסקים שלהם, להתפתח ולצמוח ביציבות ובבטחה.